• 11 - 15 Nisan 2018

  Rixos Premium - Belek, Antalya

 • VI. ULUSLARARASI KATILIMLI
  LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ

  11 - 15 Nisan 2018

  Rixos Premium - Belek, Antalya

 • VI. ULUSLARARASI KATILIMLI
  LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ

  11 - 15 Nisan 2018

  Rixos Premium - Belek, Antalya

 • VI. ULUSLARARASI KATILIMLI
  LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ

  11 - 15 Nisan 2018

  Rixos Premium - Belek, Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi’nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya’da gerçekleştireceğiz.Kongremizde lizozomal hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerindeki yenilikler tartışılacak ve kongreye katılacak olan farklı bilim dallarından uzmanlar arasında görüş alışverişi imkânı doğacaktır. Lizozomal hastalıkların tanı ve tedavilerindeki gelişmelerin ve yeniliklerin ivme kazandığı son dönemde klinik araştırmalar konusunun ön plana çıkarılacağı kurslar ve klinik araştırma sonuçlarının daha geniş yer verileceği sözlü bildiriler ile kongrenin, bilimsel ve sosyal katkılarının üst düzeyde olacağı inancındayız.Lizozomal hastalıklar konusunda evrensel bilime katkıyı temel hedef edinen ve bu konuda önemli bir rol üstlenen kongremizde 11 - 15 Nisan 2018’da görüşmek dileğiyle...
Prof. Dr. Leyla Tümer
Kongre Başkanı

KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

ONURSAL BAŞKANLAR

 • Dr. Alev Hasanoğlu
 • Dr. Turgay Coşkun

BAŞKAN

 • Dr. Leyla Tümer

BİLİMSEL SEKRETERYA

 • Dr. Fatih S. Ezgü
 • Dr. İlyas Okur

ÜYELER

 • Dr. Gürsel Biberoğlu
 • Dr. Aslı İnci

ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 • Dr. Turgay Coşkun

ÜYELER

 • Dr. Mahmut Çoker
 • Dr. Gülden Gökçay
 • Dr. Mehmet Gündüz
 • Dr. Neslihan Önenli Mungan
 • Dr. Hatice Serap Sivri
 • Dr. Leyla Tümer

ANA KONULAR


 • LİZOZOMAL HASTALIKLARDA;
 • Klinik Araştırma Yöntemleri
 • Yeni Patofizyolojik Mekanizmalar
 • Gen Tedavileri
 • İmmün Mekanizmalar ve Otofaji
 • Tedavi Çalışmalarında Son Durum
 • Yenidoğan Taramaları

KURSLAR


11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA - Lizozomal Hastalıklarda Uygulamalı Biyokimyasal Tanı Kursu

Lizozomal Hastalıklarda Uygulamalı Biyokimyasal Tanı Kursu
Yer : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salon
Başkanlar: Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi
                    Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi
09.00 - 09.10 AÇILIŞ
09.10 - 09.20 Lizozomal Hastalıklar Kursuna Giriş
Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi
09.20 - 09.50 Lizozomal Hastalıkların Biyokimyası
Dr. H. Asuman Özkara, Hacettepe Üniversitesi
Başkanlar: Dr. Gültekin Yücel, Akdeniz Üniversitesi
                    Dr. Erdoğan Soyuçen, Akdeniz Üniversitesi
09.50 - 10.10 Lizozomal Hastalıklarda Yenidoğan Taramaları
Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi
10.10 - 10.30 Lizozomal Hastalıkların Tanısında Yenilikler
Dr. Ş. Canan Çoker, Dokuz Eylül Üniversitesi
10.30 - 11.00 KAHVE ARASI
Yer : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı
11.00 - 16.30 Laboratuvar Uygulamaları

Kuru Kan Örneklerinde LC-MS/MS İle Lizozomal Enzim Analizleri
Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi

Lökosit ve Plazma Örneklerinde Lizozomal Enzim Analizleri
Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi

Florometrik Yöntemle Kuru Kan Örneklerinde Enzim Analizi: Kitotriozidaz ve Alfa Galaktozidaz Ölçümü
Dr. Eser Yıldırım Sözmen, Ege Üniversitesi

Total Glukozaminoglikan (GAG) Ölçümü ve GAG Elektroforezi Yöntemi
Dr. İncilay Lay, Hacettepe Üniversitesi

13.15 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
16.30 - 17.00 Tartışma
17.00 - 17.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA - Lizozomal Hastalıklarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar Kursu (İlaç Araştırmaları)

Lizozomal Hastalıklarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar Kursu (İlaç Araştırmaları)
Başkanlar: Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
                    Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi
09.00 - 09.10 AÇILIŞ
09.10 - 09.50 Klinik İlaç Araştırmalarında Denetleme ve Kalite
Serkan Öztürk, TİTCK İKU/İLU (GCP/GLP) Denetim Birimi
09.50 - 10.30 İlaç Geliştirmede Preklinik Araştırmalar
Dr. Volkan Seyrantepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
10.30 - 10.40 Tartışma
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 11.40 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme
Dr. Serdar Durdağı, Bahçeşehir Üniversitesi
11.40 - 12.20 Klinik Faz Araştırmaları (Faz 1, 2 ve 3)
Dr. Sevil İlhan, Gazi Üniversitesi
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
Başkanlar: Dr. Leyla Tümer, Gazi Üniversitesi

                    Dr. Ali Dursun, Hacettepe Üniversitesi
13.30 - 14.10 İlaç Geliştirmede Biyoinformatik
Dr. Yeşim Aydın Son, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
14.10 - 14.50 Türkiye’deki İlaç Araştırmaları ve Klinik Araştırmalar Mevzuatı
Dr. Ecz. İnci Somoncuoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi
14.50 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.20 KAHVE ARASI
15.20 - 16.00 Klinik Çalışmaların Etik Boyutu
Dr. Yasemin Yalım, Ankara Üniversitesi
16.00 - 16.40 Klinik Çalışmaların Hukuki Boyutu
Dr. Aslıhan Öztezel, İstanbul Aydın Üniversitesi
16.40 - 16.50 Tartışma
16.50 - 17.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
PROGRAM


12 NİSAN 2018, PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM
08.30 - 10.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu Onuruna
10.00 - 10.40 Oturum Başkanları: Dr. Turgay Coşkun, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Leyla Tümer, Gazi Üniversitesi

Lizozomal Hastalıklarda Patofizyoloji
Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
MUKOPOLİSAKKARİDOZ PANELİ
11.00 - 12.30 Oturum Başkanı: Dr. Serap Sivri, Hacettepe Üniversitesi
Mukopolisakkaridozlarda Solunum Sistemi Bulguları
Dr. Deniz Doğru Ersöz, Hacettepe Üniversitesi

Mukopolisakkaridozların Radyolojisi: Disostozis Multipleks
Dr. Mithat Haliloğlu, Hacettepe Üniversitesi

İnfüzyon Reaksiyonları: Hız Kısıtlayıcı Basamak
Dr. Özge Uysal Soyer, Hacettepe Üniversitesi
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.10 Oturum Başkanları: Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
                                  Dr. Sema Kalkan Uçar, Ege Üniversitesi

Oral Chaperone for the Treatment of Fabry Disease
Dr. Dominique P. Germain, University of Versailles, France
14.10 - 14.50 Oturum Başkanları: Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Ülker Koçak, Gazi Üniversitesi

Lizozomal Hastalıklarda Kemik İliği Nakli
Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Bahçeşehir Üniversitesi
14.50 - 15.50 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -1
Oturum Başkanı: Dr. Gülden Gökçay,
İstanbul Üniversitesi

S-01
Mukopolisakkaridoz tip IIIB (Sanfilippo Sendromu tip B) olan Hastalarda Doğal Süreç İzlem Verileri: Uluslararası Çok Merkezli Çalışma
Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi

S-02
Mukopolisakkaridoz Tip VI Hastalarında, Insan ARSB Genini Karaciğere Ulaştırmak Amacıyla Adeno-Asosiye Viral Vektör 8’in Kullanılmasını Içeren Evre I/II Açık Uçlu, Doz Artırımlı Bir Güvenlik Çalışmasının Ilk Hastasının Erken Güvenlik Verileri
Dr. Yılmaz Yıldız, Hacettepe Üniversitesi

S-03
Mukopolisakkaridoz Tip I-Hurler Tedavisinde Kombine Substrat Redüksiyon ve Nonsense Süpresyon Tedavisi
Dr. Halil. Dündar, University of Alabama at Birmingham, USA

S-04
CV-Administered BMN 250 (NAGLU-IGF2) is Well-Tolerated and Reduces Heparan Sulfate Accumulation in the CNS of Subjects With Sanfilippo Syndrome Type B (MPS IIIB)
Dr . İlyas Okur, Gazi Üniversitesi
15.50 - 16.10 KAHVE ARASI
16.10 - 16.50 Oturum Başkanları: Dr. Ali Dursun, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Selda Bülbül, Kırıkkale Üniversitesi

Gene Therapy for Lysosomal Storage Disorders
Dr. Francesca Fumagalli, IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Italy
16.50 - 17.30 Oturum Başkanları: Dr. Meral Topcu, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Mahmut Çoker, Ege Üniversitesi

Early Diagnosis in the Management of Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 2 (CLN2)
Dr. Nicola Specchio, IRCCS, Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy
17.30 - 18.30 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -2
Oturum Başkanı: Dr. Mahmut Çoker,
Ege Üniversitesi

S-05
Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ağız ve Diş Bulguları
Dr.Yılmaz Yıldız, Hacettepe Üniversitesi

S-06
104 Mukopolisakkaridozlu Olguda Enzim Replasman Tedavisinin Kalp Bulguları Üzerine Etkileri
Dr. Deniz Kör, Çukurova Üniversitesi

S-07
Yirmiyedi Sistinozis Hastasının Uzun Dönem Tedavi Sonuçları
Dr. Berna Şeker Yılmaz, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin

S-08
Enzim Replasman Tedavisine Antikor Yanıtlı Pompe Hastalıklı Bir Olguda İmmun Modülasyon Terapisi ve Ketojenik Diyet Uygulaması
Dr. Beyza Belde Doğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araş. ve Uyg Merkezi
20.30 - 21.30 Söyleşi : Tıp ve Mitoloji / Dr. Yasemin Yalım

13 NİSAN 2018, CUMA

BİLİMSEL PROGRAM
08.30 - 09.10 Oturum Başkanları: Dr. Ferda Özkınay, Ege Üniversitesi
                                  Dr. Yasemin Erten, Gazi Üniversitesi
X-Inactivation in Females
Dr. Dominique P. Germain, University of Versailles, France
09.10 - 10.10 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -3
Oturum Başkanı: Dr. Neslihan Önenli Mungan,
Çukurova Üniversitesi

S-09
Mukopolisakkaridoz Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 181 Olgu ile Çukurova Üniversitesi Deneyimi
Dr. Deniz Kör, Çukurova Üniversitesi

S-10
Mukopolisakkoridoz Hastalarında Enzim Replasman Tedavisinin Kardiyak Bulgulara Etkisi
Dr. Berrak Bilginer Gürbüz, Hacettepe Üniversitesi

S-11
Airway Resistance in Patients with Lysosomal Storage Diseases using Forced Oscillation Technique
Dr. Fatma Al Jasmi, United Arab Emirates University, Al Ain, UAE

S-12
Sapozin A Eksikliği ve Bozulmuş Otofaji
Dr. Melis Köse, Behçet Uz Çocuk Hastanesi
10.10 - 10.30 KAHVE ARASI
10.30 - 11.15 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Sivri,
Hacettepe Üniversitesi
Gaucher Tedavisinin Dünü, Bugünü, Yarını
Dr. Sema Kalkan Uçar, Ege Üniversitesi
Christine Mary White, Kanada Ulusal Gaucher Derneği Başkanı
Emma Casey Rooney, Kanada Ulusal Gaucher Derneği
11.15 - 12.00 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Dr. Gülden Gökçay,
İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Leyla Tümer, Gazi Üniversitesi
Yerine Teknoloji Koyun: Klinik Veriler ve Deneyim ile Taliglucerase Alfa
“Ten Years Experience with Taliglucerase Alfa as ERT for Patients with Gaucher
Disease: From Clinical Trials to ”Real” Life”

Dr. Ari Zimran, Hebrew University of Jerusalem, Israel
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 13.40 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kendirci, Erciyes Üniversitesi
                                  Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, İstanbul Üniversitesi

İnfantil Pompe Hastalığı’nda Tedavi Deneyimi
Dr. Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi
13.40 - 14.20 Oturum Başkanları: Dr. Halil İbrahim Aydın, Başkent Üniversitesi
                                  Dr. F. Tuba Eminoğlu, Ankara Üniversitesi

Abnormal GM2 Accumulation Alters the Function of the Autophagic Pathway in Early-Onset Tay-Sachs Disease Mouse Model
Dr. Volkan Seyrantepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
14.20 - 15.20 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -4
Oturum Başkanı: Dr. Halil İbrahim Aydın,
Başkent Üniversitesi

S-13
Anormal GM2 Birikiminin Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Nöroinflamatik ve Davranışsal Etkisi
Dr. Seçil Akyıldız Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

S-14
Kütle Spektrometrik Plazma Oksisterol Ölçümünün Analitik Validasyonu
Dr. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi

S-15
41 Mukopolisakkaridoz Hastamızın Solunum Sistemi Tutulumlarının KL-6, Surfaktan Protein A ve D Düzeyleri ile Değerlendirilmesi
Dr. Aslı İnci, Gazi Üniversitesi

S-16
Mukopolisakkaridoz Tip III Hastalarında Total Oksidan/Antioksidan Durumun ve Tiyol/ Disülfit Dengesinin Araştırılması
Dr. Burcu Öztürk Hişmi, Tepecik Eğit. ve Araş. Hastanesi
15.20 - 15.40 KAHVE ARASI
LİZOZOMAL HASTALIKLARDA AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Ali Tümer, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
15.40 - 16.00 Biyolojik İlaçlar ve Biyobenzerlik Konsepti
Dr. Alper Bektaş İskit, Hacettepe Üniversitesi
16.10 - 16.40 Tedaviye Erişimde Hukuksal Yönler
Dr. Aslıhan Öztezel, İstanbul Aydın Üniversitesi
16.40 - 17.10 Olgular ile Akılcı İlaç Kullanımı: Doğrular, Yanlışlar
Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi
17.10 - 18.00 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -5
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Ezgü,
Gazi Üniversitesi

S-17
Kolesterol Ester Depo Hastalığının Taranması, Olası Ön Göstergelerinin Araştırılması ve Lizozomal Asit Lipazın Referans Aralığının Belirlenmesi
Dr. Beyhan Özkaya, Ege Üniversitesi

S-18
Mukopolisakkaridoz Hastalarında Kan Parametrelerinin ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
Dr. Selda Bülbül, Kırıkkale Üniversitesi

S-19
Metakromatik Lökodistrofi Hastalığının Doğru ve Erken Tanısında Önemli Laboratuvar Testleri
Dr. Faruk Pekgül, Hacettepe Üniversitesi

S-20
Lizozomal Depo Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalar ve Ebeveynlerinin Enzim Replasman Tedavisine Bakış Açıları ile Bu Tedavinin Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkileri
Dr. Sebile Kılavuz, Çukurova Üniversitesi

S-21
Erişkin Lizozomal Depo Tanılı Hastaların Çocuk Metabolizma Polikliniği’nde Izlemlerine Bakış Açıları: Odak Grup Çalışması
Dr. Fatma Derya Bulut, Çukurova Üniversitesi
20:30 - 21:30 Söyleşi : Tadımız Tuzumuz / Esma Tezcan

14 NİSAN 2018, CUMARTESİ

BİLİMSEL PROGRAM
Prof. Dr. Sultan Aydoğdu Anısına
Oturum Başkanları: Dr. Alev Hasanoğlu, Gazi Üniversitesi
                                  Dr. Turgay Coşkun, Hacettepe Üniversitesi
09.00 - 09.40 Oral Therapies for Gaucher Disease
Dr. Ari Zimran, Hebrew University of Jerusalem, Israel
09.40 - 10.40 Prof. Dr. Sultan Aydoğdu Çalışma Ödülü (Ödülü alan çalışmanın sunumu)
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 11.45 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Çoker,
Ege Üniversitesi

                                  Dr. Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi

Yerine Kendinizi Koyun: Teşhisten Tedaviye Bir Gaucher Hastasının Yolculuğu
Dr. Deniz Kör, Çukurova Üniversitesi
Dr. Ebru Canda, Ege Üniversitesi
11.45 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi

Fabry’i Yeniden Gözden Geçirin: Pediyatrik ve Erişkin Hastalarda FOS Çıktıları ile Zamanında ERT Başlangıcı ve İyi Uygulamalar
Dr. Guillem Pintos Morell, Rare Disease Center, University Hospital Vall D’Hebron, Barcelona
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
ORTADOĞU’DA LİZOZOMAL HASTALIKLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Beyhan Tüysüz, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Mustafa Kılıç, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A.Hastanesi
13.30 - 14.00 Lysosomal Storage Disorders with Prominent Liver Involvement
Dr. Moeen Al-Sayed, King Faisal Hospital, KSA
14.00 - 14.30 Lysosomal Storage Diseases in Qatar
Dr. Tawfeg Ben-Omran, Hamad General Corporation, Qatar
14.30 - 15.00 Lysosomal Storage Diseases in Kuwait
Dr.Nawal Makhseed, Al-Jahra Hospital, Ministry of Health, Al-Jahra City, Kuwait
15.00 - 15.30 Lysosomal Storage Diseases in Jordan
Dr.Momen Alakil, Jordanian Royal Medical Service, Jordan
15.30 - 15.50 KAHVE ARASI
Oturum Başkanları: Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Buket Dalgıç, Gazi Üniversitesi
15.50 - 16.20 Erken Başlangıçlı Lizozomal Asit Lipaz Eksikliğinde Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları
Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
16.20 - 16.50 Geç Başlangıçlı Lizozomal Asit Lipaz Eksikliğinde Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları
Dr. Mahmut Çoker, Ege Üniversitesi
16.50 - 17.30 Olgu Sunumları
Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
Dr. Mehmet Gündüz, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi
17.30 - 18.30 Poster Sunumları
Dr. Nursel Elçioğlu, Marmara Üniversitesi (P1-P11)
Dr. Hasan Önal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi (P12-P22)
Dr. Fatih Kardaş, Erciyes Üniversitesi (P23-P34)
Dr. Çiğdem Kasapkara, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A. Hastanesi (P35-P46)
Dr. Özlem Ünal, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi (P47-P58)
Dr. Aynur Küçükcongar,Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi (P59-P62)
Dr. Mehmet Cihan Balcı, İstanbul Üniversitesi (P63-P75)
Dr. Gonca Kılıç Yıldırım, Osmangazi Üniversitesi (P76-P88)
21.00 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ ve YENİ TÜRKÜ KONSERİ

15 NİSAN 2018, PAZAR

BİLİMSEL PROGRAM
09.00 - 09.40 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kendirci, Erciyes Üniversitesi
                                  Dr. Ayşe Serdaroğlu, Gazi Üniversitesi

Hidden Niemann-Pick Type C Patient
Dr. Carlo Dionisi-Vici, Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy
09.40 - 10.20 Oturum Başkanları: Dr.Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi
                                  Dr. Halil Sağlam, Uludağ Üniversitesi

Sistinozis Göz Tutulumu: Faz 3 Çalışması
Dr. Omar Fakhoury, St. George Hospital Unviersity Medical Center, Lebanon
10.20 - 10.40 KAHVE ARASI
10.40 - 11.20 Oturum Başkanları: Dr. Ercan Mıhçı, Akdeniz Üniversitesi
                                  Dr. Mehmet Gündüz, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji E.A. Hastanesi

Atipik Prezentasyon ile Ortaya Çıkan Lizozomal Hastalıklar
Dr. Nesrin Karabul, Medical Center for Rare Metabolic and Endocrinological Diseases, Germany
11.20 - 11.30 KAPANIŞ
BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 05 Mart 2018


Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 1. Poster boyutu 50(yatay) x 70 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 2. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 3. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 5. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 6. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 7. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel: (0216) 410 44 14
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


GENEL BİLGİLER


Kongre Yeri

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Rixos Premium Otel’de gerçekleşecektir.

Tarih

11-15 Nisan 2018

Stand ve Sergi

Organizatör Kuruluş SymCon Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.

Davet Mektubu

Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diğer harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

Kredilendirme

Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiri Gönderimi

Bildiriler sözlü ve poster olarak kabul edilecektir. Bildiriler, AbstractModule bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir. Bildiri gönderimi için son tarih 9 Şubat 2018’dir.

Kongre Dili

Kongre Dili Türkçe olup, ana oturumlarda İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Kayıt

11 Nisan 2018 günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmış olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dokümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

Yaka Kartı

Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

Katılım Sertifikası

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Kurslar

Lizozomal Hastalıklarda Uygulamalı Biyokimyasal Tanı Kursu’nun yeri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi B Blok 6. Kat Mor Salon ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı dır. 11 Nisan 2018 günü kurs alanına kongre otelinden 7:30'da araç kaldırılacaktır.ÖDÜLLER

Kongre Bildiri Ödülleri

Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiş 1 sözel bildiri ile 1 poster sunumuna düzenleme kurulu tarafından ödül verilecektir.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü 3.000 TL
Poster Bildiri Birincilik Ödülü 1.000 TL

"Prof.Dr.Sultan Aydoğdu" Araştırma Bildiri Ödülü

Ayrıca kongremizde sunulan sözel bildiriler arasından jüri tarafından seçilecek olan bir orjinal araştırma bildirisine Prof. Dr. Sultan Aydoğdu adına 5000 TL ödül verilecektir. (Biomarin İlaç katkılarıyla)


BİLİMSEL SEKRETARYA

   Dr. Fatih EZGÜ    Dr. İlyas OKUR
   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Gazi Hastanesi, 10. Kat, Beşevler / ANKARA
   0 312 202 42 88
   fezgu@gazi.edu.tr
   iokur@gazi.edu.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm İnş ve Tic. Ltd. Şti.
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No:22/3 Ataşehir - 34758 ISTANBUL
   0 216 580 90 00 pbx      0 216 580 90 90
   info@lizozomal2018.org
   www.symcon.com.tr